Selvitys toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntoloista

Ammatillisen oppilaitosten asuntoloissa asuu yli 10000 opiskelijaa. Asuminen näissä asuntoloissa on opiskelijoille maksutonta ja koulutuksen järjestäjillä on valvontavastuu erityisesti alaikäisistä opiskelijoista. Asuntola-asumisesta sekä niihin liittyvistä vapaa-ajan toiminnoista on tehty Jukka Vehviläisen toteuttama selvitys. Tämän julkaisun tarkoituksena on antaa tietoa ammatillisen koulutuksen järjestäjille asuntola- ja vapaa-ajantoiminnan edelleen kehittämiseksi. Opiskelija-asuntolatoiminnan laadun parantamisella voidaan parantaa ammatillisen koulutuksen läpäisyastetta ja ehkäistä keskeyttämisiä. 

Tekijät:
Jukka Vehviläinen 

Vuosi
2012 

ISBN:
978-952-13-5076-4 (nid.)
978-952-13-5077-1 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2012:5 

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: 
suomi

Julkaisu:
Selvitys toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntoloista (pdf)