Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa

Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä on yhteenveto Opetushallituksen rahoittamiin yleissivistävän koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin liittyvästä tutkimuksesta. Julkaisun kattava teema on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö. Tutkimus on toteutettu osana oppimisympäristöjen koordinointihankkeiden toimintaa neljällä osa-alueella: Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä, Etäopetus, Oppimispelit ja virtuaalimaailmat ja Sosiaalinen media.

Tutkimus antaa laajan ja ajantasaisen kuvan keskeisistä tieto- ja viestintätekniikan kehittämisen osa-alueista. Sen ovat toteuttaneet yhteistyössä Jyväskylän, Turun ja Tampereen yliopistot.

Tekijät:

Marja Kankaanranta, Inka Mikkonen, Kaisa Vähähyyppä (toim.)

Vuosi:

2012

ISBN
:
ISBN 978-952-13-5364-2 (pdf)

Sarja
:
Oppaat ja käsikirjat 2012:13

ISSN
:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
:
Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä (pdf)