Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov

Ohje on tarkoitettu työpaikkaohjaajien kouluttajien käyttöön. Kyseessä on suositus, ei määräys. Opetushallitus suosittelee, että mahdollisimman moni työpaikkaohjaajana toimiva voisi osallistua työpaikkaohjaajien koulutukseen. Työpaikkaohjaajakoulutus edistää työelämässä toimivien valmiuksia toimia ohjaajina ja kehittää työtään. Koulutus soveltuu sekä työpaikkaohjaajien että oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajien kouluttamiseen.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2012

ISBN:

ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.)
ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf)

Sarja:

Määräykset ja ohjeet 2012:41

ISSN:

ISSN-L 1798-887X
ISSN 1798-887X (painettu)
ISSN 1798-8888 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi, ruotsi, englanti

Julkaisu
Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov