Vankilaopetus Suomessa 2011

Selvitystyössä käydään läpi, miten vankilaopetusta Suomessa toteutetaan vuonna 2011. Millaista koulutusta järjestetään, miten koulutusten toteutukset vaihtelevat eri vankiloissa ja eri rikosseuraamusalueilla sekä miten koulutusyhteistyö vankiloiden ja oppilaitosten välillä sekä oppilaitosten kesken on toteutunut. Tämän selvityksen erityispiirteinä voidaan pitää sitä, että kysymyksiin vastasivat sekä koulutuksen järjestäjät, vankeinhoidon edustajat että itse vangit. Osin heille suunnattiin myös samoja kysymyksiä, jolloin saatiin samaan kysymykseen vastaukset eri äänillä. 

Tekijät:
Työryhmä; Ammattiopisto Luovi yhdessä muiden ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa.

Vuosi:
2012 

ISBN:
978-952-13-5044-3 (nid.)
978-952-13-5045-0 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2012:2

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi 

Julkaisu:
Vankilaopetus Suomessa 2011 (pdf)

Painettuna julkaisua voi tiedustella Sanna Penttiseltä ()