Nimi
Ammatillinen osaaminen hiusalan perustutkinnossa
Ammatillinen osaaminen maatalousalan perustutkinnossa
Ammatillinen osaaminen sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa
Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuosina 2011−2012
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta
Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas
Humanistisen ja kasvatusalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas
Hyödyllinen pakkolasku - Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2012
Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa
Keskeisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuus ja moniammatillinen yhteistyö
Kokemukset kiertoon
Koulutuksen ohjaus
Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin selvitysten yhteenveto
Laatua e-oppimateriaaleihin
Liiketalousalan osaamistarpeet - Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi
Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä
Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus - Tilannekatsaus lukuvuodesta 2011-2012
Maailman osaavin kansa 2020
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas
Muuttuvat kunnat koulutuksen järjestäjinä
Opas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen
Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2013
Opetusalan lähialueyhteistyö Suomen ja Venäjän välillä 1990-2012
Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt
Parempi oppia yhdessä - tukea eTwinning-hankkeesta
Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten pitkittäisarviointi vuosina 2005–2012
Päiväkodista peruskouluun
Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas
Rehtorien työnkuvan ja koulutuksen määrittämistä sekä kelpoisuusvaatimusten uudistamista valmistelevan työryhmän raportti
Selvitys opetussuunnitelmasuosituksen tarpeesta Suomi-kouluissa
Sukupuolenmukaista vaihtelua koululaisten oppimistuloksissa ja asenteissa
Suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen ja perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleiden maahanmuuttajanuorten opetuksen järjestäminen perusopetuksessa
Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit?
Tulevaisuuden työelämässä tarvittavan osaamisen jäljillä
Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä
Työpaikkaohjaajan osaamiskartta
Vakinaisen ammattistartin alkuvaihe
Vesi- ja ympäristöhuollon oppimisympäristöjen turvallisuusopas