Ammatillinen osaaminen sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa

Raportti kertoo sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta. Arviointi perustuu pääosin ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoihin ja niiden tarkasteluun taustamuuttujittain. Arvosanojen lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty muuta seurantatietoa sekä koulutuksen järjestäjien itsearviointeja. Arviointitieto on koottu kolmen vuoden ajalta vuonna 2009 aloittaneiden opiskelijoiden oppimistuloksista.

Tekijät:
Pirjo Väyrynen, Anu Räisänen ja Paula Kilpeläinen

Vuosi:
2013

ISBN:
978-952-13-5571-4 (nid.)
978-952-13-5572-1 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2013:8

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 (painettu)
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ammatillinen osaaminen sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa (pdf)