Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuosina 2011−2012

Seurantatutkimuksen raportti

Valtakunnallisen läpäisyn tehostamisohjelman seurantatutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa opintojen läpäisyä edistävistä tekijöistä ja keskeyttämisen syistä, arvioida läpäisyhankkeita sekä kehittää opintojen läpäisyyn ja keskeyttämiseen liittyvää seurantaa. Keskeyttämis- ja läpäisytietojen ohella tämä tutkimusraportti sisältää monipuolista tietoa läpäisyhankkeissa kehitetyistä pedagogisista ratkaisuista,ohjauksen, opiskelijahuollon, monialaisen yhteistyön toimintamalleista ja oppimisympäristöjen kehittämisestä sekä läpäisyhankkeiden vaikutuksista. Raportti sisältää myös paljon läpäisyyn ja keskeyttämiseen sekä hanketoimintaan liittyvää pohdintaa.

Tämän tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää läpäisyhankkeiden toteuttajien ja hankkeiden ohjaukseen osallistuvien ohella kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Vaikka on vielä aikaista syvällisesti arvioida läpäisyohjelman tuloksia, näitä tietoja voidaan käyttää yhtenä lähtökohtana kohdennettaessa läpäisyohjelman tulevien vuosien tavoitteita ja toimenpiteitä.

”Läpäisy paremmaksi – opiskelupaikat tehokkaaseen käyttöön!”

Tekijät:

Jukka Vehviläinen ja Marika Koramo

Vuosi:

2013

ISBN:

978-952-13-5421-2 (nid.)
978-952-13-5422-9 (pdf)

Sarja:

Raportit ja selvitykset 2013:5

ISSN:

ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
:
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuosina 2011−2012 (pdf)