Hyödyllinen pakkolasku

Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2012

Opetushallitus järjesti kuudennen perusopetuksen päättövaiheen matematiikan oppimistulosten arvioinnin keväällä 2012. Arviointikokeeseen osallistui 6 555 oppilasta 169 koulusta. Kouluista 22 oli ruotsinkielisiä, näistä arviointiin osallistui 725 oppilasta.

Raportissa pyritään vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
• Miten hyvin matematiikan eri osa-alueita hallitaan?
• Onko matematiikan osaamisen taso muuttunut?
• Toteutuuko sukupuolten välinen ja alueellinen tasa-arvo matematiikan oppimisessa?
• Ovatko matematiikan oppimistulosten koulujen väliset erot muuttuneet?
• Ovatko matematiikan arvosanakäytänteet tasapuolisia?

Tekijät
:
Juhani Rautopuro (toim.)

Vuosi
:
2013

ISBN
:
978-952-13-5405-2 (nid.)
978-952-13-5406-9 (pdf)

Sarja
:
Koulutuksen seurantaraportit 2013:3

ISSN
:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 (painettu)
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
:
Hyödyllinen pakkolasku - Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2012 (pdf)

Sammandrag av svenska skolornas resultat (pdf)

Seminaariesitys 19.3.2013 (pdf)