Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Opas koulujen ja oppilaitosten käyttöön

Kouluissa ja oppilaitoksissa käsitellään päivittäin opetuksen järjestämiseen liittyviä oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietoja. Oppilaitoksissa opetetaan tietoyhteiskuntavalmiuksia kuten tieto- ja viestintätekniikkaa, jonka käyttöön voi kuulua myös henkilötietojen käsittelyä. Hyvät tiedonhallinnan ja tietojenkäsittelyn käytännöt siirtyvät valmistuvien mukana työelämään.

Julkisuuslaissa on säännöksiä asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta. Henkilötietolaki kertoo, milloin henkilötietoja voi kerätä ja miten niitä tulee käsitellä. Oppaassa kerrotaan asiakirjojen julkisuuden ja salassapidon määräytymisestä sekä henkilötietojen käsittelyä ohjaavista yleisistä periaatteista. Käytännön esimerkein käsitellään lähinnä perus- ja lukiokoulutuksessa esiin tulleita kysymyksiä.

Opas on tarkoitettu kaikille kouluille ja oppilaitoksille ja muille opetustoimesta vastaaville tahoille. Se on tärkeä käsikirja myös käytännön rekisteriasioista huolehtiville.

Tässä uudistetussa painoksessa on otettu huomioon koulutuksen lainsäädäntöön viime vuosina tehtyjä muutoksia, kuten esi- ja perusopetuksen oppilaan tukea koskeva uudistus sekä ammatillista koulutusta koskeva ns. sora-lainsäädäntö, joihin sisältyy lukuisia julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säännöksiä.

Tämän vuonna 2013 ilmestyneen julkaisun julkisuutta ja salassapitoa koskevat osat (I-III) on uudistettu vuonna 2018 erillispainoksessa nimeltään Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa.

Tekijät:
Pirjo Vehkamäki, Matti Lahtinen ja Anne Tamminen-Dahlman

Vuosi:
2013

ISBN:
ISBN 978-952-13-5547-9 (nid.)
ISBN 978-952-13-5548-6 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2013:7

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: