Keskeisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuus ja moniammatillinen yhteistyö

Tilannekatsaus – Toukokuu 2013

Tilannekatsaus perustuu Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen peruskouluissa vuonna 2011 sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 2012 tekemien tiedonkeruiden tuloksiin.

Julkaisussa tarkastellaan psykologi-, kuraattori-, terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluiden saavutettavuutta eli sitä, onko koulussa tai oppilaitoksessa käytettävissä kyseisiä palveluita. Lisäksi analysoidaan moniammatillisen oppilas- ja opiskelijahuoltotyön erilaisiin tehtäviin käytettyä työaikaa.

Tarkastelu tehdään koulutusmuodoittain (peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset). Tiedonkeruiden tuloksia on esitetty koko aineiston osalta sekä aluehallintovirastojen toimialueiden, tilastollisen kuntaryhmityksen sekä koulun tai oppilaitoksen oppilas/opiskelijamäärän osalta. Peruskoulujen osalta on otettu huomioon myös vuosiluokkarakenne ja koulun opetuskieli.

Tekijät:
Heidi Peltonen ja Riku Honkasalo

Vuosi:
2013

ISBN:
ISBN 978-952-13-5505-9 (pdf)

Sarja:
Muistiot 2013:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8896
ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Keskeisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuus ja moniammatillinen yhteistyö (pdf)
Tiivistelmä (pdf)