Kokemukset kiertoon

- ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen

Julkaisun tavoitteena on antaa ideoita ja tukea kouluissa, oppilaitoksissa ja kunnissa tehtävään kehittämistyöhön. Oppimisympäristöjen kehittäminen edellyttää niiden monimuotoisuuden ymmärtämistä sekä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Opetushallitus on yhteistyössä valtakunnallisten koordinointihankkeiden kanssa kerännyt tähän julkaisuun digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden kokemuksia, joista paikallistason toimijat saavat ideoita oman kehittämistyön aloittamiseksi ja jatkamiseksi. Esitellyissä esimerkeissä nostetaan esiin monta eri toimijaa: opettajat, rehtorit, tietohallinto, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, huoltajat, oppilaat ja opiskelijat sekä koulun ulkopuoliset toimijat.

Tekijät:
Tina Heino (toim.)

Vuosi:
2013

ISBN:
978-952-13-5551-6 (nid.)
978-952-13-5552-3 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2013:8

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu:
Kokemukset kiertoon - ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen (pdf)

Mobiiliversio (tabletit ja älypuhelimet): Kokemukset kiertoon – ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen