Liiketalousalan osaamistarpeet

- Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi

Raportti on laadittu Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutustoimikunnan toimeksiannosta. Raportissa selvitetään liiketalousalan koulutukseen kohdistuvia osaamistarpeita pitkällä aikavälillä. Raportissa käsitellään mm. globaalien megatrendien vaikutusta alalla, uudenlaisen työn tuomia osaamisvaatimuksia sekä keskeisiä muutosvoimia toimialoittain.

Tekijät:

Ritva Rajander-Juusti

Vuosi
:
2013

ISBN
:
978-952-13-5365-9 (nid.)
978-952-13-5366-6 (pdf)

Sarja
:
Raportit ja selvitykset 2013:1

ISSN
:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
:
Liiketalousalan osaamistarpeet (pdf)