Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

Tilannekatsaus lukuvuodesta 2011–2012

Tähän tilannekatsaukseen on kerätty sekä määrällistä että laadullista tietoa maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen valtakunnallisesta tilanteesta lukuvuonna 2011 – 2012. Tiedot on saatu kyselystä, joka tehty kaikille valmistavaa koulutusta järjestäville koulutuksen järjestäjille keväällä 2012. Kyselyn vastausprosentti oli 89 %.

Katsauksessa raportoidaan muun muassa opiskelijavalinnoista ja opiskelijaksi ottamisen kriteereistä, opiskelijoiden yleisistä taustatiedoista, koulutuksen opetussuunnitelmista ja opetuksesta, koulutuksen keskeyttämisestä, koulutuksesta valmistumisesta, sekä opintojen jälkeisestä sijoittumisesta. Lisäksi kerrotaan koulutuksen järjestäjien tekemistä koulutuksen kehittämisehdotuksista. Lopuksi tehdään toimenpide-esityksiä koulutuksen kehittämiseksi.


Tekijät
:
Jarkko Korpela, Marget Kantosalo, Tarja Koskimäki ja Sirkka-Liisa Kärki

Vuosi:

2013

ISBN:

978-952-13-5290-4 (nid.)
978-952-13-5291-1 (pdf)

Sarja
:
Koulutuksen seurantaraportit 2013:2

ISSN:

ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 (painettu)
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
:
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus (pdf)