Maailman osaavin kansa 2020

– Koulutuspolitiikan keinot, mahdollisuudet ja päämäärät
Koulutustutkimusfoorumin julkaisu

Kirjassa käsitellään hallitusohjelman tavoitetta, jonka mukaan Suomi nostetaan maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Tarkasteluteemoina ovat muun muassa koulutustason kehitys OECD-näkökulmasta, sukupuolten tasa-arvoon liittymät kysymykset, maahanmuuttajaoppilaiden tilanne, koulutuksen järjestämisen haasteet, innovaatiotoiminta ammatillisen koulutuksen kentällä, lukioiden tuloksellisuus, opintojen lyhentäminen sekä ammattikorkeakoulujärjestelmän kehitys.

Tekijät:
Seija Mahlamäki-Kultanen, Timo Hämäläinen, Petri Pohjonen & Kari Nyyssölä (toim.)

Vuosi:
2013

ISBN:
978-952-13-5560-8 (nid.)
978-952-13-5561-5 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2013:8

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Maailman osaavin kansa 2020 (pdf)