Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen turvallisuusopasta voivat hyödyntää koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät, opettajat ja kouluttajat, opiskelijat ja tutkinnon suorittajat, työpaikkaohjaajat ja -kouluttajat sekä ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintosuoritusten arvioijat.

Oppaan tarkoituksena on edistää matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen työturvallisuutta ja varmistaa että oppimisympäristöt ovat säädösten mukaisia. Alan työturvallisuusmääräysten, työympäristötekijöiden ja riskien tunteminen ovat perusta turvalliselle oppimisympäristölle ja myöhemmälle ammatissa toimimiselle.

Oppaaseen on koottu keskeinen työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö sekä alakohtaisten vaaratekijöiden tunnistamista ja poistamista sekä mahdollisten riskien suuruuden ja seurauksien arviointia tukevaa aineistoa. Lisäksi oppaaseen sisältyy osio, jossa on kuvattu keskeisten toimijoiden työturvallisuusvastuita ammattikoulutuksen eri toimintaympäristöissä.


Tekijät:

työryhmä

Vuosi:

2013

ISBN
:
978-952-13-5385-7 (nid.)
978-952-13-5386-4 (pdf)

Sarja
:
Oppaat ja käsikirjat 2012:16

ISSN
:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
:
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas (pdf)