Muuttuvat kunnat koulutuksen järjestäjinä

Nykytilanne ja avoin tulevaisuus
Tilannekatsaus – Tammikuu 2013

Tilannekatsauksessa on analysoitu yksityiskohtaisesti Manner-Suomen 304 nykykunnan peruskoulu- ja lukioverkot. Muuttujina tarkastelussa ovat olleet muun muassa kuntien keskimääräiset oppilas- ja opiskelijamäärät yhtä koulua tai lukiota kohti, sekä peruskoululaisten osuus kunnan asukasmäärästä.

Vastaava vertailu on tehty myös Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän helmikuussa 2012 esittämille 66 kuntajakoselvitysalueelle, eli ns. ”suuralueille”. Katsaus osoittaa, että saman suurkunnan osaksi kaavailtujen nykykuntien kesken edellä mainitut koulutuksen järjestämistä osoittavat muuttujat voivat vaihdella huomattavasti.

Tekijä
:
Riku Honkasalo

Vuosi
:
2013

ISBN
:
978-952-13-5388-8 (pdf)

Sarja
:
Muistiot 2013:1

ISSN
:
ISSN-L 1798-8896
ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu:
Muuttuvat kunnat koulutuksen järjestäjinä (pdf)

Tiivistelmä (pdf)