Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen

Tämä opas käsittelee työpaikkaohjaajien kouluttamista. Opetushallitus on laatinut Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov -suosituksen ammatillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen työpaikkaohjaajien sekä oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajien koulutukseen. Työpaikkaohjaajat voivat hyödyntää koulutuksesta saamaansa osaamista myös muiden kouluasteiden opiskelijoiden ohjauksessa. Opetushallituksen suositus on oppaan perustana.

Lisäksi oppaan taustana on Työpaikkaohjaajien koulutuksen kriteerit -materiaali (liite 1). Siihen on koottu työpaikkaohjaajien koulutuksen onnistumisen ja laadukkuuden kannalta keskeisiä teemoja. Tarkoitus on, että tämä opas antaa ideoita suunnitella ja toteuttaa sellainen työpaikkaohjaajien koulutus, jossa kriteerit toteutuvat.

Tekijä
:
Anne Lammi, Julkaisija: Educa-Instituutti Oy

Vuosi
:
2013

ISBN
:
978-952-5047-66-0 (nid.)
978-952-5047-67-7 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi, ruotsi, englanti, venäjä

Julkaisu
:
Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen (pdf)