Opetusalan lähialueyhteistyö Suomen ja Venäjän välillä 1990-2012

Lähialueyhteistyön tavoitteena on ollut tasoittaa alueiden välisiä eroja ja pienentää kuiluja EU:n ulkorajoilla. Erojen vähentämisessä huomion kohteensa ovat olleet talous, turvallisuus, politiikka, terveydenhoito, ympäristö, elinkeinot ja koulutus ja kansalaisyhteiskunta. Raportin tavoitteena on avata opetussektorilla tehtyjen lähialueyhteistyöhankkeiden taustoja, lähtökohtia ja aihevalintoja, arvioida toteutustapoja, vaikuttavuutta sekä tuottaa katsaus lähialueyhteistyön tähänastisista tuloksista.

Tekijät
:
Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.)

Vuosi:

2013

ISBN
:
978-952-13-5298-0 (nid.)
978-952-13-5299-7 (pdf)

Sarja
:
Raportit ja selvitykset 2012:15

ISSN
:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
:
Opetusalan lähialueyhteistyö Suomen ja Venäjän välillä 1990-2012 (pdf)