Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt

Tämä artikkelijulkaisu on syntynyt oppimistulosten arvioinnin kehittämisen tarpeisiin. Julkaisussa käsitellään oppimistulosten nykytilaa ja kehitysnäkymiä eri näkökulmista. Julkaisun ensimmäisessä osassa luodaan yhteistä metodologista perustaa eri koulutusmuodoissa tehtävälle oppimistulosten arvioinnille. Toisessa ja kolmannessa osassa oppimistulosten arviointia tarkastellaan koulutusmuodoittain keskittyen perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Julkaisu on tarkoitettu oppimistulosten arviointia tekeville asiantuntijoille ja siksi aikoville sekä opettajille. Julkaisu soveltuu oppimateriaaliksi myös opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.

Tekijät:
Anu Räisänen (toim.)

Vuosi
:
2013

ISBN
:
978-952-13-5403-8 (nid.)
978-952-13-5404-5 (pdf)

Sarja
:
Raportit ja selvitykset 2013:3

ISSN
:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
:
Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt (pdf)