Rehtorien työnkuvan ja koulutuksen määrittämistä sekä kelpoisuusvaatimusten uudistamista valmistelevan työryhmän raportti

Opetushallitus asetti lokakuussa 2012 työryhmän, jonka tehtävänä oli
- Määrittää rehtorin työnkuva erilaisissa kouluissa ja sen edellyttämät kompetenssit.
- Määrittää keskeiset koulutussisällöt rehtorin uran eri vaiheisiin (valmentava koulutus, uusien rehtoreiden koulutus, muut johtamiskoulutukset ja mentorointi).
- Kartoittaa rehtoreiden kelpoisuusvaatimusten uudistamisen tarve.
- Edistää toimia jaetun, kestävän ja pedagogisen johtajuuden toteuttamiseksi.

Raportti sisältää työryhmän tuottamat kuvaukset rehtoreiden työnkuvien ja kompetenssien, uran eri vaiheisiin sijoittuvien rehtorikoulutusten ja kelpoisuusvaatimusten nykytilanteesta sekä niihin kohdistuvista muutostarpeista. Työryhmän kannanotoista ja ehdotuksista on koottu tiivistelmä raportin alussa.

Tekijät:
työryhmä

Vuosi:
2013

ISBN:
978-952-13-5692-6 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2013:16

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Rehtorien työnkuvan ja koulutuksen määrittämistä sekä kelpoisuusvaatimusten uudistamista valmistelevan työryhmän raportti (pdf)