Selvitys opetussuunnitelmasuosituksen tarpeesta Suomi-kouluissa

Eri puolilla maailmaa toimii noin 130 Suomi-koulua, joissa yli 4000 hyvin erilaisista kielitaustoista tulevaa lasta ja nuorta oppii ja opiskelee suomen kieltä ja kulttuuria. Kouluissa toimii opettajina yli 500 henkilöä.

Koulut saavat toimintaansa Suomen valtion avustusta, mutta suuri osa työstä tehdään vapaaehtoisvoimin. Koulut toimivat varsin erilaisissa olosuhteissa. Joillakin kouluilla on vakiintuneet opetus- ja toimintasuunnitelmat, mutta monet koulut toimivat vuosittain sovittavien suunnitelmien pohjalta. Yhtenäistä, kaikkia kouluja koskevaa opetuksen ja toiminnan suunnitelmaa ei ole ollut.

Suomessa uudistetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja paikalliset opetussuunnitelmat vuoteen 2016 mennessä. Tämän työn yhteydessä laaditaan Suomi-kouluille ensimmäistä kertaa opetussuunnitelmasuositus. Sen tarkoituksena on tukea Suomi-koulujen työtä ja antaa kouluille työkaluja suunnitella opetustyötään erilaisissa olosuhteissa.

Suomi-Seura on yhdessä Suomi-koulujen tuki ry:n kanssa kartoittanut Opetushallituksen toimeksiannosta Suomi-koulujen opettajien ja johtokunnan jäsenten näkemyksiä opetussuuunnitelmasuosituksen tarpeesta. Kyselyn tulokset on koottu tähän selvitykseen.

Tekijät:

Helena Korpela

Vuosi
:
2013

ISBN
:
978-952-13-5557-8 (pdf)

Sarja
:
Raportit ja selvitykset 2013:6

ISSN
:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
:
Selvitys opetussuunnitelmasuosituksen tarpeesta Suomi-kouluissa (pdf)