Tulevaisuuden työelämässä tarvittavan osaamisen jäljillä

Valtakunnallisen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) -projektin arviointi sekä tutkimus ennakointitiedon käytöstä tutkintojen suunnittelussa

Opetushallitus toteutti Euroopan sosiaalirahaston tuella Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) -hankkeen ajalla 1.6.2008 – 31.5.2012. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja pilotoida valtakunnallinen toimintamalli tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnin tueksi. Mallilla tuotettavaa osaamistarpeita koskevaa ennakointitietoa voidaan hyödyntää niin ammatillisen koulutuksen kuin korkeakoulutuksenkin sisältöjen ja tutkintorakenteiden kehittämisessä vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA toteutti yhteistyössä TK-Evalin kanssa VOSE-hankkeelle kaksi ulkoista väliarviointia sekä loppuarvioinnin. Opetushallitus tilasi samoilta toteuttajilta myös VOSE-projektiin liittyvän erillisselvityksen ennakointitiedon hyödyntämisestä tutkintojen suunnittelussa ja kehittämisessä ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakoulutuksessa. Tässä julkaisussa on raportoitu arvioinnin ja erillisselvityksen tulokset yhtenä kokonaisuutena.

Tekijät:
Jouni Ponnikas, Sirpa Korhonen, Ville Manninen, Tommi Ålander & Keimo Sillanpää

Vuosi
:
2013

ISBN
:
978-952-13-5409-0 (pdf)

Sarja:

Raportit ja selvitykset 2013:4

ISSN
:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
:
Tulevaisuuden työelämässä tarvittavan osaamisen jäljillä (pdf)