Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Seurantatutkimuksen raportti 2013

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa koulutustakuun toteutusta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja parantaa ammatillisen koulutuksen läpäisyastetta tukemalla erityisesti niitä opiskelijoita, joiden keskeyttämisalttius on tavanomaista suurempi ja jotka ovat sen vuoksi vaarassa syrjäytyä koulutuksesta ja yhteiskunnasta.

Tämän Jukka Vehviläisen toteuttaman valtakunnallisen läpäisyn tehostamisohjelman seurantatutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa opintojen läpäisyä edistävistä tekijöistä, keskeyttämisen syistä ja läpäisyhankkeissa toteutettujen toimenpiteiden tuloksista. Raportti sisältää tietoa läpäisyhankkeissa kehitetyistä pedagogisista ratkaisuista sekä ohjauksen, opiskelijahuollon, monialaisen yhteistyön toimintamalleista ja oppimisympäristöjen kehittämisestä.

Tekijät:
Jukka Vehviläinen

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5739-8 (nid.)
978-952-13-5740-4 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2014:7

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: