Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seuranta 2011−2013

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa koulutustakuun toteutusta. Ohjelman tavoitteena on vähentää keskeyttämistä ja parantaa koulutuksen läpäisyastetta.

Tässä läpäisyn tehostamisohjelman määrällisessä seurantatutkimuksessa selvitetään ja kuvataan ohjelmassa mukana olevien koulutuksen järjestäjien opiskelijamääriä ja eroprosentteja eri taustamuuttujien mukaan. Lisäksi tutkitaan riskiryhmiä ja nostetaan esille erityisiä havaintoja.

Tekijät:
Salla Hurnonen ja Juhani Pirttiniemi

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5787-9 (nid.)
978-952-13-5788-6 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2014:13

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: