Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta

- Tilannekatsaus 2012

Tilannekatsauksessa selvitettiin vuosina 2008–2010 uudistettujen ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon valtakunnallista kokonaistilannetta vuonna 2012 erityisesti työelämälähtöisyyden, valinnaisuuden, joustavuuden ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen vahvistamisen osalta. Samalla selvitettiin myös se, miten koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät ovat toimeenpanneet uudistetut perusteet, missä vaiheessa toimeenpano on ja miten uudistukselle asetetut tavoitteet on saavutettu. Tilannekatsaus on jatkoa selvitykselle ”Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta – Tilannekatsaus 2011”.

Selvityksen aineisto on koottu kyselyillä ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjiltä, ammatillisia perustutkintoja näyttötutkintoina järjestäviltä tutkinnon järjestäjiltä, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten järjestäjiltä, opiskelijoilta, tutkinnon suorittajilta, työelämältä ja tutkintotoimikunnilta.

Tilannekatsauksen tavoitteena on toimia koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien kehitystyön apuvälineenä.

Tekijät:
Raisa Hievanen, Kati Lounema, Anu Räisänen, Sirkka-Liisa Kärki ja Jarkko Korpela

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5791-6 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2014:9

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8942

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: