Esteettömästi toisen asteen opintoihin − opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun


Tämä opas on tarkoitettu toisen asteen opintoja tarjoaville koulutuksen järjestäjille ja kaikille esteettömyysajattelusta ja joustavien opintopolkujen rakentamisesta kiinnostuneille. Oppaassa käsitellään erityisesti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen esteetöntä opiskelijavalintaa, mutta myös esteetöntä opiskelua yleisellä tasolla. Esteettömässä ympäristössä jokainen opiskelija tai opiskelijaksi pyrkivä pystyy toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja täysivaltaisesti kaikissa koulutukseen hakeutumisen tai opiskelun vaiheissa.

Esteetön opiskelijavalinta on erityisen tärkeä toiselle asteelle pyrkivien nuorten yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun varmistamiseksi. Erityisen tärkeä se on nuorille, joilla on opiskelun tai oppimisen esteitä vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Esteettömän opiskelijavalinnan ja opiskelun tavoitteena on tukea koulutuksen loppuun saattamista sekä jatko-opintoihin tai työelämään siirtymistä.

Oppaassa myös jäsennetään esteettömyyskäsitettä sekä sen suhdetta rinnakkaisiin saavutettavuuden ja inkluusion käsitteisiin. Laajemman Design for All -käsitteen kautta avataan esteettömyyden merkitystä yhteiskunnassa yleisesti.

Tekijät:

Seija Eskola, Eija Männistö ja Crister Nyberg

Vuosi
:
2014

ISBN
:
978-952-13-5907-1 (pdf)

Sarja
:
Oppaat ja käsikirjat 2014:10

ISSN
:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu
: