Graafisen teollisuuden osaamistarveraportti

Opetushallitus toteutti Graafisen teollisuuden osaamistarpeiden ennakointihankkeen, jossa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi. Ennakointiryhmä koostui viestintäalan koulutustoimikunnan jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Hankkeessa hyödynnettiin niin sanottua VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.

Tekijät
:
Ulla Taipale-Lehto, Timo Bergman

Vuosi
:
2014

ISBN
:
978-952-13-5682-7 (nid.)
978-952-13-5683-4 (pdf)

Sarja:

Raportit ja selvitykset 2013:13

ISSN
:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
:
Graafisen teollisuuden osaamistarveraportti (pdf)