Hanketoiminnan ja hankkeiden vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit 2014

Tämä opas sisältää hanketoiminnan ja yksittäisen hankkeen vertaisarviointiin tarkoitetut arviointialueet, indikaattorit ja esimerkkejä arviointikriteereistä. Nämä on muokattu eurooppalaisen vertaisarviointimenettelyn (The European Peer Review) periaatteiden pohjalta hanketoiminnan arviointiin soveltuvaksi Opetushallituksen koordinoimassa kehittämisryhmässä.

Oppaan lähtökohta on käytännönläheinen: se auttaa hanketoimijoita ja vertaisarvioijia arvioimaan koulutusorganisaation hanketoimintaa tai yksittäistä arvioinnin kohteena olevaa hanketta. Vertaisarviointiin liittyvää materiaalia on suomeksi saatavilla Opetushallituksen sivustolla.

Tekijät:
Kehittämisryhmä

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5780-0 (nid.)
978-952-13-5781-7 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2014:2

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: