Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi

Tässä muistiossa käsitellään koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävää yhteistyötä että niiden aineistojen tai palvelujen käyttöä opetuksessa. Tarkastelun painopiste on yritysyhteistyössä ja siihen liittyvän kaupallisen vaikuttamisen pelisäännöissä. Koulun ja oppilaitoksen johdon sekä opettajien ja muun opetus- ja kasvatushenkilöstön tulee olla tietoisia markkinointia ja sponsorointia koskevista säädöksistä ollessaan yritys- ja yhteisöyhteistyössä koulun tai oppilaitoksen edustajana.

Tekijät:
Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5870-8 (pdf)

Sarja:
Muistiot 2014:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8896
ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu: