Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014

Årsbok för utbildningsstatistik 2014

Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014 on Opetushallituksen tilasto- ja indikaattorijulkaisu, johon on koottu laaja tilastollinen kuvaus koko suomalaisen koulutusjärjestelmän tilasta ja suunnasta aina esiopetuksesta korkea-asteen koulutukseen. Tietoja on yhdistetty, muokattu ja toimitettu sellaiseen muotoon, että ne parhaalla mahdollisella tavalla palvelisivat koulutuksen parissa työskenteleviä ja koulutusta koskevan tilastotiedon tarvitsijoita.

Kirjassa esitettävät tilastot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin, Opetushallituksen ylläpitämien järjestelmien tietoihin sekä opiskeluhuollon osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen yhdessä toteuttaman tiedonkeruun tilastoihin. Tilastojen pääasiallisena lähteenä on käytetty Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä ylläpitämää tilastotietopalvelu Vipusta. Vipunen on kaikille avoin palvelu joka löytyy osoitteesta vipunen.fi

Esitettävät tilastot ovat pääosin valtakunnan tasolla ja ne esitetään useimmissa tapauksissa viiden vuoden aikasarjoina. Aikasarjat päätyvät tuoreimpaan käytettävissä olleeseen tietoon, joka on ollut joko vuosi 2012 tai 2013. Tilastoja esitetään kaikista tarjolla olevista koulutusmuodoista kattaen tiedot mm. esiopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, erityisopetuksesta, vieraskielisistä, väestön koulutustasosta, kustannuksista, koulutukseen hakeutumisesta, läpäisystä, työllistymisestä ja ruotsinkielisestä koulutuksesta.

Tekijät
:
Timo Kumpulainen (toimittanut)

Vuosi
:
2014

ISBN
:
978-952-13-5902-6 (nid.)
978-952-13-5903-3(pdf)

Sarja
:
Koulutuksen seurantaraportit 2014:10

ISSN:

ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 (painettu)
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi, (osa julkaisusta ruotsiksi)

Julkaisu
:

Painettuna julkaisua voi tiedustella Timo Kumpulaiselta ( )