Kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärä ja opetusjärjestelyt

Selvitys lukuvuoden 2013–2014 tilanteesta

Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärää ja opetusjärjestelyjä perusopetuksessa lukuvuonna 2013–2014. Selvityksen pohjana käytettiin tietoja, jotka saatiin kyselystä kaikkiin Suomen peruskouluihin.

Selvitys on historiallinen siinä mielessä, että kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden tilannetta ei ole aiemmin selvitetty kielellisestä näkökulmasta. Muutenkin selvityksessä on haluttu nostaa esille kielten käytön näkökulmaa sekä kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden monikielisyyttä ja sitä tukevan kielellisen toimintaympäristön merkitystä. Lisäksi tässä selvityksessä on ensimmäistä kertaa tarkasteltu kieliolojen rinnalla myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutumista viittomakielisten oppilaiden näkökulmasta.

Tekijät:
Pirkko Selin-Grönlund, Päivi Rainò, Liisa Martikainen

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5779-4 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2014:11

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: