Näkökulmia henkilökohtaistamiseen

Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä

Minkä näyttötutkinnon voisin suorittaa? Miten näytän osaamiseni? Nämä ovat tuttuja kysymyksiä näyttötutkinnon ja koulutuksen järjestäjille. Miten tukea ja ohjata opiskelijaa ja tutkinnon suorittajaa niin, että haave näyttötutkinnon tai sen osan suorittamisesta myös toteutuu?

Tämä julkaisu auttaa syventämään henkilökohtaistamiseen liittyvää asiantuntemusta ja antaa vastauksia opettajille, opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille heitä askarruttaviin kysymyksiin. Henkilökohtaistamisen ja näyttötutkinnon järjestämisen prosessit ovat keskeisiä toimintamalleja suomalaisessa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Kirjan asiantuntija-artikkeleissa kuvataan henkilökohtaistamista, sen käytäntöjen kehittämistä ja onnistumisen edellytyksiä.

Tekijät:
asiantuntijatyöryhmät

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5835-7 (nid.)
978-952-13-5836-4 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2014:7

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu:

Painettuna tilattavissa verkkokaupasta.