Opettajankoulutuksen tilannekatsaus

Tilannekatsaus marraskuu 2014

Katsauksessa tuotetaan tutkimusten, raporttien ja tilastojen avulla esitys opettajankoulutuksen nykytilanteesta. Julkaisussa käsitellään seuraavia aiheita: opetussuunnitelmat, sisällöt ja toimintatavat, siirtymävaihe opettajankoulutuksesta työelämään, tutkimuksellisuus opettajankoulutuksessa, opettajien osaamisen kehittäminen, tieto- ja viestintätekniikka sekä kansainvälistyminen. Tarkastelussa on mukana sekä yleissivistävä että ammatillinen opettajankoulutus.

Tekijät:
Seija Mahlamäki-Kultanen, Anneli Lauriala, Asko Karjalainen, Anneli Rautiainen, Mari Räkköläinen, Elisa Helin, Petri Pohjonen & Kari Nyyssölä (toim.)

Vuosi
:
2014

ISBN
:
978-952-13-5905-7 (pdf)

Sarja
:
Muistiot 2014:4

ISSN
:
ISSN-L 1798-8896
ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu: