Opettajat Suomessa 2013

Lärarna i Finland 2013

Tämä julkaisu perustuu Tilastokeskuksen keväällä 2013 keräämiin henkilöpohjaisiin opettajatietoihin. Tiedonkeruussa koottiin opettajien kelpoisuustiedot määriteltynä opettajan pääasiallisen opetustehtävän mukaan. Lisäksi kerättiin tietoa siitä, mitä muita aineita tai aloja opettaja opettaa. Muuttujina olivat myös tehtävätyyppi, ikä, sukupuoli ja koulutus. Muita tietokokonaisuuksia tiedonkeruussa olivat opettajien täydennyskoulutus, ammatillisen koulutuksen opettajien työelämäjaksot sekä perusopetuksen opettajien opettamien ryhmien koot.

Julkaisu on tarkoitettu palvelemaan opettajankoulutuksen suunnittelua ja opettajatarpeen ennakointia sekä kansallisella että paikallisella tasolla.

Tekijät:
Timo Kumpulainen (toim.)

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5761-9 (nid.)
978-952-13-5762-6 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2014:8

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 (painettu)
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:

Painettuna julkaisua voi tiedustella Timo Kumpulaiselta ()