Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2014

Julkaisussa kerrotaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmästä sekä yksikköhintojen ja rahoituksen määräytymisestä koulutus-/kulttuurimuodoittain.

Tekijät:
julkaisun on koonnut Opetushallituksen tieto- ja rahoitus yksikön rahoitustiimi

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5790-9 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2014:4

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: