Opetustoimen henkilöstökoulutuksen koordinointihanke 2011−2013

”Osaamista kehittämässä herkällä korvalla, ennakoivalla otteella ja punnitulla arvopohjalla!”

Tämä julkaisu kuvaa kaksivuotisen opetustoimen henkilöstökoulutuksen koordinointihankkeen tavoitteita, prosessia ja tuotoksia.

Julkaisu luo näkökulmaa siihen, millainen merkitys ohjauksella ja vuorovaikutuksella on henkilöstökoulutuksessa. Raportissa on myös hankkeeseen osallistuneiden asiantuntijoiden artikkeleita prosessin myötä syntyneistä tuotoksista.

Tekijät:
Toimituskunta ja koordinointihankkeeseen osallistuneita asiantuntijoita

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5733-6 (nid.)
978-952-13-5734-3 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2014:5

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: