Oppimisen yhteispeli -hankkeen arviointitutkimus

Oppimisen yhteispeli -hanke on Kelan ja Opetushallituksen yhteishanke, joka toteutettiin vuosina 2011–2013. Hankkeen tavoitteena oli kehittää opiskeluun integroitu avokuntoutusmalli ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, joilla on masennus- ja/tai ahdistuneisuushäiriö. Kuntoutusmallia kokeiltiin kahdessa ammatillisessa oppilaitoksessa yhteistyössä alueen kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa. Tämä hanke nimettiin OPI-hankkeeksi ja sen avulla saatiin konkreettista tietoa avokuntoutuksen toteuttamisesta ja toteutumisesta aidoissa opiskeluympäristöissä.

Arviointitutkimuksen avulla selvitettiin avokuntoutusmallin toimivuutta, toimintatapoja ja kehitystarpeita. Tutkimuksessa olivat mukana hankeoppilaitokset ja hankkeen ulkopuolelta mukaan pyydetyt kaksi oppilaitosta, jotka toimivat vertailuoppilaitoksina. Vertailun avulla pyrittiin tutkimaan hankkeen vaikutuksia hankeoppilaitosten toiminnassa ja opetushenkilöstön asenteissa.

Tutkimuksen perusteella avokuntoutusmalli soveltuu ja integroituu oppilaitosten toimintaan hyvin. Opiskelijapalvelut, opinto-ohjaus, erityisopetus sekä oppilaitoksen yleiset tukijärjestelmät soveltuivat avokuntoutuksen käytännön toteuttamiseen. Opetushenkilöstön osaamisen lisääminen mielenterveysasioissa, opiskelijahuollon mukanaolo sekä koulutuksen järjestäjän tuki ja paneutuminen avokuntoutusmallin toteuttamiseen nähtiin tärkeinä toiminnan onnistumiselle.

Tekijät:
Kaija Miettinen

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5839-5 (nid.)
978-952-13-5840-1 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2014:15

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: