Oppisopimuskoulutuksen vertaisarvioinnin kansalliset arviointialueet ja -kriteerit

Oppisopimuskoulutuksen vertaisarvioinnin kansalliset arviointialueet ja -kriteerit on laadittu koulutuksen järjestäjien vastuuttamille oppisopimusorganisaatioille toiminnan laadunhallinnan välineeksi. Oppisopimuskoulutuksen arviointialueet noudattavat OKM:n 2011 julkaisemassa Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen -muistiossa määriteltyä oppisopimuskoulutuksen prosessikuvausta. Kriteeristön avulla voidaan kehittää oppisopimuskoulutuksen laatua sekä selkiyttää ja yhdenmukaistaa toimintaa.

Tekijät:
Kehittämisryhmä, toimittanut Lea Lakio

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5782-4 (nid.)
978-952-13-5783-1 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2014:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: