Osaaminen kestävällä perustalla - Suomen PISA-tulosten kehitys vuosina 2000–2009

Tilannekatsaus helmikuu 2014

Julkaisussa kootaan yhteen PISA-tutkimusten tuloksia vuosina 2000–2009. Tarkastelussa käsitellään muun muassa osaamisen tasossa tapahtunutta eriytymistä, tyttöjen ja poikien osaamiseroa, lukutaidon ja lukuharrastuksen välistä yhteyttä, opiskelustrategian merkitystä osaamiseen sekä tietotekniikan käyttöä.

Tekijät:
Jouni Välijärvi

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5705-3 (pdf)

Sarja:
Muistiot 2014:1

ISSN:
ISSN-L 1798-8896
ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: