Osaaminen tuotantotyössä 2020

Kemian alan, paperi- ja puualan tuotantotyön osaamistarpeen laadullisen ennakoinnin loppuraportti

Tämä ennakointiselvitys käsittelee suomalaisen työn ja osaamisen tulevaisuutta laadullisesti. Tarkastelun keskipisteeseen on nostettu kemian alan sekä paperi- ja puualan osaaminen tuotantotyössä 2020.

Raportissa ennakointiprosessin eri vaiheiden tuloksia ei esitellä erikseen, vaan tavoitteena on antaa tiivistetty kokonaiskuva keskeisistä johtopäätöksistä ja niihin johtaneista perusteluista, kriittistä otetta unohtamatta.

Tekijät:
Marko Ahvenainen & Johanna Mantere

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5731-2 (nid.)
978-952-13-5732-9 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2014:4

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: