Puutarha-alan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia 2014−2034

Puutarha-alalla on tärkeä tehtävä viihtyisän, turvallisen ja terveellisen elinympäristön tuottajana ja ruokahuollon varmistajana. Viherinfrastruktuurilla on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Kukka- ja puutarhakauppa edistää ihmisten hyvinvointia monin tavoin. Puutarhatuotanto osaltaan varmistaa puhtaan ja lähellä tuotetun ruoan tuottamista. Puutarha-alan toimintaympäristön muutokset asettavat kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia myös puutarha-alan ammatilliselle koulutukselle. Tämä raportti sisältää vision ja skenaarion puutarha-alan ammatilliselle koulutukselle sekä käytännön toimenpide-ehdotukset. Visiona on, että puutarha-ala on vetovoimainen ja työllistävä ala, jonka ammatillinen koulutus tarjoaa selkeän polun työelämään ja alan tutkinnot vastaavat työelämätarpeita. Konkreettisia kehittämisehdotuksia raportissa esitetään puutarha-alan ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden, ohjaamisen, osaamisen, koulutus- ja tutkintotarjonnan sekä tutkintojen kehittämiseen.

Tekijät:
Hanna Tajakka

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5730-5 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2014:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: