Tasa-arvosuunnitelmien seuranta 2013

Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu

Opetushallitus teki lokakuussa 2013 verkkokyselyn tasa-arvosuunnittelun tilasta lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Kyselyyn vastasi 242 lukiota, 132 ammatillista oppilaitosta ja 45 vapaan sivistystyön oppilaitosta. Vastausprosentti oli 53. Edellisen kerran vastaava kysely suoritettiin vuonna 2009.

Oppilaitosten toiminnallisen tasa-arvon suunnittelu näyttää viimeisten neljän vuoden aikana vahvistuneen. Opiskelijoiden osallistuminen tasa-arvotyöhön on lisääntynyt, ja keskustelua opiskelijoiden kanssa pidetäänkin yhtenä tasa-arvotyön antoisimmasta puolista.

Kysely osoittaa kuitenkin edelleen myös puutteita oppilaitoksille asetettujen lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kyselyn mukaan ammatillisista oppilaitoksista 84 prosentilla ja lukioista vain 60 prosentilla on käytössään henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma. Vapaan sivistystyön oppilaitoksista näin on reilulla puolella. Toiminnallisia tasa-arvosuunnitelmia on vastanneista ammatillisista oppilaitoksista 81 prosentilla, vapaan sivistystyön oppilaitoksista 60 prosentilla ja lukioista 76 prosentilla.

Tekijät
:
Elina Ikävalko

Vuosi
:
2014

ISBN
:
978-952-13-5738-1 (pdf)

Sarja
:
Raportit ja selvitykset 2014:6

ISSN
:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
: