Toisen asteen koulutuksen läpäisy ja keskeyttäminen

Vuosina 2001 ja 2006 toisen asteen opinnot aloittaneiden seurantatutkimus

Tämä tutkimus liittyy ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmaan ja on toteutettu Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa. Päätavoitteina on selvittää toisen asteen koulutuksen keskeyttämisen yleisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä seurata, mikä oli keskeyttäneiden elämäntilanne myöhemmin muihin verrattuna. Tutkimus perustuu eri hallinnollisten rekisterien tietoja yhdistämällä muodostettuihin laajoihin edustaviin aineistoihin.

Tekijät:
Simo Aho ja Ari Mäkiaho

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5763-3 (nid.)
978-952-13-5764-0 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2014:8

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: