Tunnistatko näyttötutkintomestarin

Näyttötutkintomestarien koulutusta kehittämässä

Näyttötutkintomestarit koulutetaan näyttötutkintojärjestelmän, henkilökohtaistamisen ja arvioinnin asiantuntijoiksi. Julkaisussa viiden näyttötutkintomestareita kouluttavan organisaation edustajat ovat artikkeleissaan kirjoittaneet niistä aihepiireistä, jotka he ovat tunteneet ajankohtaisimmiksi ja tärkeiksi tätä koulutustehtävää toteuttaessaan. Julkaisu on tarkoitettu kaikkien näyttötutkintomestareiden ja heidän kouluttajiensa toimintaa innoittavaksi aineistoksi.

Tekijät:
Lea Lakio (toim.)

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5784-8 (nid.)
978-952-13-5785-5 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2014:12

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: