Työnjohtokoulutuskokeilun vaikuttavuus

Vuosina 2009−2014 toteutetun työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena oli työelämän työnjohdollisten tehtävien ammattitaitovaatimuksiin perustuvien koulutusvaihtoehtojen kehittäminen kone- ja metallialalle, autoalalle, kuljetusalalle ja liiketalouden ja kaupan alalle. Tämä raportti on koulutuskokeilun loppuraportti, joka perustuu kokeilukoulutuksen järjestäjiltä saatuihin raportteihin, vuosittain koottuihin vuosiväliraportointeihin ja painottuu kokeilukoulutuksen tuloksiin ja vaikuttavuuden arviointiin.

Tekijät
:
Päivi Valkama, Arja Puustinen, Tarja Nieminen, Jukka Niemi, Vesa Kalliomäki, Hilkka Pöyliö ja Heikki Lahtinen

Vuosi:

2014

ISBN
:
978-952-13-5898-2 (nid.)
978-952-13-5899-9 (pdf)

Sarja
:
Raportit ja selvitykset 2014:17

ISSN
:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
: