Vanhuspalveluiden osaamistarveraportti

Opetushallitus toteutti Vanhuspalveluiden osaamistarpeiden ennakointihankkeen, jossa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi. Ennakointiryhmä koostui kuntoutus- ja liikunta-alan, sosiaalialan sekä terveysalan koulutustoimikuntien jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Hankkeessa hyödynnettiin niin sanottua VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.

Tekijät
:
Ulla Taipale-Lehto, Timo Bergman

Vuosi:

2014

ISBN
:
978-952-13-5684-1 (nid.)
978-952-13-5685-8 (pdf)

Sarja
:
Raportit ja selvitykset 2013:14

ISSN
:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi, englanti

Julkaisu
: