Yhteisvoimin kohti uudistuvaa koulua

Koulun kehittämisen toimintamalli – täydennyskoulutuksen ja kehittämisprosessin yhteen nivominen

Tämä julkaisu kuvaa kaksi ja puolivuotista Opetushallituksen rahoittamaa ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön toteuttamaa tutkimusperustaista ”Yhteisöllinen koulu, pedagoginen kehittäminen ja työhyvinvointi”(2010-2013) -täydennyskoulutusprojektia.

Julkaisu luo näkökulmaa siihen, miten laadukas henkilöstökoulutus kehittää pedagogista ja ammatillista osaamista sekä työyhteisö- ja yhteistyöosaamista. Parhaimmillaan se johtaa uuteen pedagogiseen ajatteluun ja toimintaan, toimintakulttuuriin muutokseen, yhteisölliseen oppimiseen, osaamisen jakamiseen, oman työn kehittämiseen ja koko työyhteisön kehittymiseen. Julkaisu esittelee myös yhden mahdollisen mallin nivoa opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen tutkimusperustaiseen koulun kehittämiseen.

Julkaisu koostuu kahdesta osasta. Ensiksi kuvataan koulutus- ja kehittämisprojektin taustalla vaikuttaneita teoreettisia viitekehyksiä. Toinen osa käsittelee Yhteisöllinen koulu -projektin käytännön toteutusta. Siinä kuvataan, kuinka monimutkaista kolmiportaisen tuen rakenteen uudistusprosessia muovattiin kouluissa Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.

Tekijät:
Helena Rajakaltio

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5775-6 (nid.)
978-952-13-5776-3 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2014:9

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: