Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta

Suomen valtion kansallinen kielitutkintojärjestelmä Yleiset kielitutkinnot on ollut toiminnassa jo 20 vuoden ajan. Alusta alkaen tutkintojärjestelmää ja sen tutkintoja on kehitetty yhteistyössä laajan kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa.

Yleisten kielitutkintojen kautta Suomi on liittynyt osaksi kielitaidon arvioinnin asiantuntijayhteisöä, jonka tarkoituksena on mm. taata, että kielitaidon arviointiin käytetyt testit täyttävät virallisille kielitutkintojärjestelmille asetettavat laadulliset ja eettiset kriteerit.

Tässä julkaisussa puheenvuoron saavat Yleisiin kielitutkintoihin, niiden kehittämiseen ja käyttämiseen osallistuvat toimijat ja asiantuntijat. Julkaisun tavoitteena on toisaalta tehdä näkyväksi järjestelmän eri toimijoiden näkökulmien kautta tutkintojärjestelmässä tehtävä työ ja toisaalta levittää yleistä arviointitietämystä siitä, mitä tarkoittaa virallisen kielitutkintojärjestelmän laadunvarmistamistyö.

Tekijät:
Tarja Leblay, Tiina Lammervo & Mirja Tarnanen (toim.)

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5843-2 (nid.)
978-952-13-5844-9 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2014:16

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: