Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Laadullinen ja määrällinen seuranta vuonna 2014

Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan seurantatiedon tuottaminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa. Seurantatutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa määrällistä ja laadullista tietoa ohjelman etenemisestä ja hankkeessa luoduista toimintamalleista. Raportti sisältää arvioita läpäisyhankkeiden toiminnasta, hankkeessa luoduista toimintamalleista ja hankkeen vaikutuksista. Raportti sisältää myös kehittämisehdotuksia ja johtopäätöksiä läpäisyn edistämiseksi.

Tekijät:

Marika Koramo ja Jukka Vehviläinen

Vuosi:
2015

ISBN:

978-952-13-6065-7 (pdf)

Sarja:

Raportit ja selvitykset 2015:3

ISSN:

ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu: