Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta

- Tilannekatsaus 2013 ja asiakirja-analyysin tulokset

Vuotta 2013 koskevassa tilannekatsauksessa selvitettiin vuosina 2008–2010 uudistettujen ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon valtakunnallista kokonaistilannetta vuonna 2013 erityisesti työelämälähtöisyyden, valinnaisuuden, joustavuuden ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen vahvistamisen osalta. Samalla selvitettiin myös se, miten koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät ovat toimeenpanneet uudistetut perusteet, missä vaiheessa toimeenpano on ja miten uudistukselle asetetut tavoitteet on saavutettu. Tilannekatsaus on jatkoa selvityksille ”Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta – Tilannekatsaus 2011” ja ”Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta – Tilannekatsaus 2012”. Selvityksen aineisto on koottu kyselyillä ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjiltä, ammatillisia perustutkintoja näyttötutkintoina järjestäviltä tutkinnon järjestäjiltä, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten järjestäjiltä, opiskelijoilta, tutkinnon suorittajilta, työelämältä ja tutkintotoimikunnilta.

Asiakirja-analyysissä selvitettiin koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien asiakirjoja analysoimalla, miten sekä tutkinnon perusteiden uudistukselle asetetut koulutuspoliittiset tavoitteet että perusteiden vaatimukset näyttäytyvät ja toteutuvat koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien asiakirjoissa. Lisäksi analyysissä hankittiin tarkentavaa ja syventävää tietoa seurantakyselyissä esiin tulleista asioista.

Julkaisun tavoitteena on toimia koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien kehitystyön apuvälineenä.

Tekijät:
Raisa Hievanen, Kati Lounema, Anu Räisänen ja Sirkka-Liisa Kärki

Vuosi:

2015

ISBN:

978-952-13-6190-6 (pdf)

Sarja:

Raportit ja selvitykset 2015:5

ISSN:

ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu: